ششمین جلسه کنوانسیون حقوق کودک

ششمین جلسه کنوانسیون حقوق کودک استان خراسان رضوی در اداره کل ارشاد و با حضور دستگاه ای عضو برگزار شد.

ششمین جلسه کنوانسیون حقوق کودک استان خراسان رضوی در اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی و با حضور دستگاه ای عضو برگزار شد. در این جلسه جناب آقای یدالهی مدیر پرتال کشوری ازدواج و تعالی خانواده زوج ایرانی نیز حضور داشتند. وی در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه تربیت کودک و آگاهی وی از حقوق خود می تواند باعث پیشگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی در جوانی و زندگی وی گردد افزود برنامه ما برای کودکان امروز می تواند آسایش آنان را در اجتماع فراهم آورد و برای رسیدن به این مهم بای همه دستگاه ها در قالب یک برنامه منسجم به انجام این کار اهتمام ورزند.

 

در این جلسه تمامی دستگاه های عضو به بیان نظرات خود در خصوص مدل حرکت کارگروه آموزش و اطلاع رسانی پرداختند تا بر اساس آن بتوان نقشه راه را مشخص نمود.

نظرات (0)
0