یونگ شناسی

دوره آموزشی با عنوان یونگ شناسی در شهر مشهد استان خراسان رضوی برگزار می شود

دوره آموزشی با عنوان یونگ شناسی در شهر مشهد استان خراسان رضوی برگزار می شود
مدرس این دوره 8 ساعته افشین هوشنگی روانکاو می باشد. این دوره از تاریخ 1396/04/25 لغایت 96/05/15 و از ساعت 17 الی 19:00 توسط مجموعه ی زوج ایرانی می گردد.
مبلغ ثبت نام در این دوره 1500000 و محل برگزاری دوره خیابان احمد اباد -بین احمد اباد 3 و 1 - ساختمان سهند زرین -زوج ایرانی می باشد.
نظرات (0)
0