بله گرفتن! "50 شیوه عملی متقاعدسازی و نفوذ بر دیگران"

چالشی که همۀ ما روزانه در محیط خانوادگی و شغلی با آن روبرو هستیم این است که چگونه دیگران را متقاعد کنیم بر طبق میل ما عمل کنند.

اما چه چیزی باعث می شود که دیگران به درخواست های ما پاسخ مثبت بدهند؟

متقاعدسازی نه تنها یک هنر بلکه یک علم است. در این کتاب نتیجۀ سال ها تحقیقات محققان علم روان شناسی متقاعدسازی، در قالب مواردی کاربردی ارائه شده است. با مطالعۀ این کتاب و ایجاد تغییرات کوچک در کلماتی که استفاده می کنید می توانید تغییرات بزرگی در قدرت متقاعدسازی خود و در نتیجه در زندگی خود به وجود آورید.

نظرات (0)
0