ارائه پیوست فرهنگی دانشگاه اسرار مشهد توسط زوج ایرانی

نشست زوج ایرانی و هیئت مدیره دانشگاه اسرار مشهد در روز یکشنبه مورخ 8 آذر ماه 94 ساعت 17 عصر در محل دفتر جلسات دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه که چهارمین جلسه زوج ایرانی با دانشگاه اسرار بود طرح پیوست فرهنگی دانشگاه اسرار در حضور هیئت مدیره دانشگاه توسط مهندس یدالهی ارائه و سپس از آن دفاع گردید.این برای اولین بار است که یک دانشگاه در خراسان لزوم داشتن پیوست فرهنگی را احساس نموده و به دنبال پیاده سازی آن می رود.در این طرح یکی از شاخص های اصلی تربیت دانشجویان متعهد در نظر گرفته شده است.

در پایان دکتر دایی ریاست محترم دانشگاه اسرار و سایر اعضای هیئت مدیره ضمن تشکر از نگارش این طرح امید داشتند تا نسبت به پیاده سازی هرچه بیشتر آن اقدامات لازم صورت گیرد.

نظرات (0)
0