نخستین گردهمایی با عنوان "گام به گام با دنیای آهسته گام" برگزار می گردد

نخستین گردهمایی با عنوان "گام به گام با دنیای آهسته گام" ویژه والدین دارای فرزند معلول پنجشنبه 26 ماه جاری در مشهد برگزار می گردد.

نخستین گردهمایی با عنوان "گام به گام با دنیای آهسته گام" ویژه والدین دارای فرزند معلول با سخنرانی ابوالفضل سعادتی- کارشناس ارشد خانواده - برگزار می گردد.

 

زمان :26 فروردین 95 ساعت 17 الی19

مکان :کوهسنگی 6 ، نبش تقاطع اول ، ساختمان پزشکان نیکان ، طبقه دوم ، واحد 4

نظرات (0)
0