اردوی آموزشی روز جمعه 1391/02/15

به همت خادمین شما زوجین در زوج ایرانی روز جمعه برنامه اردوی تفریحی فراهم شد.جهت توضیحات بیشتر با امور فرهنگی موسسه به شماره 8468312 تماس حاصل فرمایید 

نظرات (0)
0