اولین دوره نمایشگاه ازدواج ایرانی در دانشگاه خردگرایان مطهر مشهد برگزار شد.

همزمان با هفته آموزش در راستای آموزش مهارت های زندگی و ترویج امر ازدواج اولین دوره نمایشگاه ازدواج ایرانی با محوریت آموزش مهارت های قبل از ازدواج به همت باشگاه زوج ایرانی برگزار شد.

مهدی یدالهی مدیر عامل مجموعه زوج ایرانی با اشاره به آمار های تامل برانگیز ازدواج و طلاق در سالهای اخیر برگزاری چنین نمایشگاه هایی را گامی موثر در فرهنگ سازی ازدواج آگاهانه و به هنگام در بین جوانان دانست و افزود: در جامعه امروزی که رسانه های غربی با در دست داشتن ابزارهای قدرتمند رسانه ای سعی در تخریب الگوی اصلی و کامل خانواده در اذهان عمومی دارد، جدای از سیاست های پیشنهادی دولت در حیطه تحکیم خانواده، نهاد های متولی ازدواج چون دانشگاه ها، مساجد، کانونها و ... هم باید هر کدام به نوبه خود نقش سازنده ای را در اعتلای این بنیان اجتماعی ایفا کند.

لازم به ذکر است این نمایشگاه که از تاریخ یازده اردیبهشت در محل دانشگاه خرد گرایان مطهرمشهد برگزار شد، درسه قالب آموزشی، مشاوره ای و عکس ازدواج برگزار شد.

پایان دوره این نمایشگاه پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت همزمان با مبعث رسول اکرم خواهد بود.

نظرات (0)
0