نمایشگاه زوج خوشبخت ایرانی در دانشگاه امام سجاد مشهد برگزار میشود.

همزمان با اعیاد شعبانیه نمایشگاه موضوعی زوج خوشبخت ایرانی در دانشگاه امام سجاد مشهد برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه که با محوریت ازدواج و چالش های پیش روی آن از تاریخ 18 تا 22 اردیبهشت برپا خواهد شد، در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های پیش از ازدواج، جلسات پرسش و پاسخ، نمایشگاه عکس و فرهنگ سازی صحیح ازدواج میباشد.

نظرات (0)
0