معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد در حاشیه حضور زوج ایرانی در سومین نمایشگاه ازدواج مشهد

سه شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری جناب آقای امینی معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد از غرفه زوج ایرانی واقع در سالن بهار سومین نمایشگاه ازدواج و سنت نبوی بازدید فرمود.در این بازدید یدالهی به عنوان مدیرعامل زوج ایرانی و میزبان جناب امینی به شرح خدمات ارائه شده پرداخت.در ادامه جناب امینی ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های زوج ایرانی به عنوان سامانه ملی تعالی خانواده نسبت به همکاری با زوج ایرانی اعلام آمادگی نمود.

 

نظرات (0)
0