برنامه پانزدهم ژورنال کلاب :رشد هیجانی اولیه

برنامه پانزدهم ژورنال کلاب رشد هیجانی اولیه - دونالد وینیکات پنجشنبه 6 خرداد

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می کند:

برنامه پانزدهم ژورنال کلاب

رشد هیجانی اولیه - دونالد وینیکات

 

سخنران : خانم فاطمه امانلو

 

زمان: پنجشنبه 6 خرداد 95 ساعت 13

 

مکان: آمفی تئاتر بیمارستان ابن سینا

 

نظرات (0)
0