کارگروه تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد

کارگروه تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده ذیل ستاد ساماندهی ازدواج جوانان شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد

کارگروه تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده ذیل ستاد ساماندهی ازدواج جوانان شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد. در این جلسه که به ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان و با حضور مدیران و نمایندگان ادارت شهرستان برگزار گردید جناب آقای یدالهی مشاور جوانان به بیان دستور کار جلسه در خصوص شناسایی ظرفیت های شهرستان جهت ایجاد یک برنامه مدون و مشخص بر اساس ظرفیت های شهرستان در امر ازدواج جوانان و پیشگیری از فروپاشی خانواده ها در سال های ابتدایی زندگی پرداختند.

مدیران ادارات ضمن اظهار خوشنودی از برگزاری این جلسه برای اولین بار در شهرستان به بیان دیدگاه ها ، برنامه ها و ظرفیت های خود در این خصوص پرداختند و اظهار داشتند تمام تلاش خود را برای این امر خواهند نمود.

نظرات (0)
0