انجمن موسسات فرهنگی و هنری طرقبه شاندیز تشکیل می شود

انجمن موسسات فرهنگی و هنری طرقبه شاندیز تشکیل می شود

اولین نشست موسسات فرهنگی و هنری طرقبه شاندیز با حضور موسسات بومی و موسساتی از مشهد برگزار شد . در این جلسه که با حضور جناب آقای سروری رئیس اداره ارشاد طرقبه شاندیز و جناب دل آسایی مسئول دفتر اجتماعی فرمانداری برگزار شد مدیران موسسات به بیان مسائل و مشکلات در خصوص اجرای مراسمات و افزایش روحیه نشاط در جامعه پرداختند و سپس تصمیم بر این شد که برای ایجاد یک تریبون قانونی و حقوقی انجمن موسسات فرهنگی و هنری طرقبه شاندیز تشکیل شود.

از جمله موسسات دعوت شده به این جلسه موسسه خرد مینو ( پرتال کشوری ازدواج و تعالی خانواده زوج ایرانی) بود.

نظرات (0)
0