بازديد مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان از پرتال كشوري زوج ايراني

مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان و هيات همراه از دفتر پرتال كشوري زوج ايراني در مشهد بازديد كردند

مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان و هيات همراه از دفتر پرتال كشوري زوج ايراني در مشهد بازديد كردند. در اين بازديد كه روز پنج شنبه مورخ 1396/5/25 صورت گرفت مهدي يدالهي مدير پرتال كشوري ازدواج و تعالي خانواده زوج ايراني ضمن توضيح مسير تكامل اين طرح در مدت ده سال و گزارش فعاليت هاي انجام شده به بيان چشم انداز و ماموريت پرتال كشوري زوج ايراني پرداخت .

در ادامه ناصر صبحي ضمن اظهار خشنودي از فعاليت هاي اين مجموعه و تاثير آن در روند ازدواج كشور از كاركنان اين مجموعه تشكر و قدرداني نمود.وي در خصوص اين طرح افزود كه اين طرح قابليت ملي شدن را دارد و دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان حمايت خود را در اين مسير خواهد نمود.

 

 

 

نظرات (0)
0