استاد حورایی_ درمان غرور

منبع : باشگاه زوج ایرانی

یکی از راه های درمان غرور انتقاد پذیری استlaugh

مدیاهای این آلبوم 1 عدد

نظرات


0