ردیف تصویر گواهینامه مرجع صادر کننده کشور توضیحات
1 گواهینامه  دوره آموزشی باشگاه زوج ایرانی ایران گواهینامه های حضور در دوره های آموزشی از طرف این موسسه برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی سامانه آموزش و پژوهش زوج ایرانی صادر خواهد شد
2 گواهینامه  آکسفورد oxfoedcert OxfordCert انگلستان این موسسه نماینده کمپانی Oxford Cert انگلستان می باشد و تنها مرجع صادر کننده این گواهینامه در شرق کشور