سایت های مرتبط با روانشناسی بالینی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت ميتوانيد جديدترين اخبار حوزه روان شناسي باليني و منابع مرجع اين شاخه را پيدا كنيد http://www.psychwatch.com
2 در اين سايت به جزئيات نحوه درمان و خانواده درماني جي هيلي و نيز درمان حل مسئله او پرداخته مي شود http://www.jay-haley-on-therapy.com
3  اين سايت روان شناسي باليني بر اساس اصول و نظريه هاي روان شناسان بزرگ نظير فرويد،يونگ،راجرز،و... آموزش داده مي شود http://www.usr.rider.edu
4 در اين سايت ضمن معرفي و ارايه رويكردهاي درماني روان شناسي باليني،مطالب و خلاصه مقالاتي در اين رابطه وجود دارد http://clinicalpsychologydirect.com
5 در اين سايت فعاليتهاي علمي پژوهشي و در كنار آن مقالات و كتب مربوطه و اخبار روان شناسي باليني ارايه مي شود http://www.bsos.umd.edu
6 در اين سايت كه مربوط به بنياد ملي تحقيقات ذهن مي باشد،اطلاعات جامعي در زمينه انواع اختلالات ذهني و ناشي از كژكاري مغز وروان به همراه مقالات موجود است http://www.brainnet.org
7 در اين سايت خلاصه اي از بيماريهاي رواني نظير اضطراب،خلق،شخصيت،جنسي،سوء مصرف مواد،روان تني و اختلالات تجزيه اي ارايه مي كند http://www.purgatory.net
8 در اين سايت معرفي سازمانها و گروههاي مربوط در روان درماني و منابع مهم در روان درماني از بخش هاي ديگر اين سايت است http://www.behavior.net
9 اين سايت شامل فايل هاي قابل دسترسي درباره خدمات و كاربردهاي درمان باليني،تست ها و... مي باشد http://www.shrinktank.com
10 در اين سايت اطلاعاتي در باره زندگينامه،فعاليتها و پژوهش هاي اميل كراپلين،روانشناس معروف كه در زمينه اسكيزوفرني به فعاليت پرداخته وجود دارد http://www.kraepelin.org
11 در اين سايت مجموعه اي از منابع و مراجع شامل توصيفي از بسياري از اختلالات روانشناسي موجود مي باشد http://www.cmellc.com
12 در اين سايت درمان انواع اختلالات به همراه ساير خدمات روانشناسي و مقالاتي از رويكردهاي درماني مختلف ارايه شده است http://www.psychology.info
13 دراين سايت ضمن معرفي و توضيح  اختلالات يادگيري و كاركردي،اطلاعات و منابع مختلفي در اين زمينه كار درمان و...ارايه مي شود http://www.hldontheweb.org
14 اين سايت به موسيقي درماني و تاثيرات بسيار مثبت آن در درمان اشاره دارد http://www.enterthefreudianslip.com
15 در اين سايت مي توانيد رايج ترين اسامي فوبي ها و نيز فوبي هاي غيرمعمول را پيدا كنيد و در مورد نامگذاري،درمان،ويژگي ها وهر آنچه راجع به فوبي ها است اطلاعات كسب كنيد http://www.phobialist.com
16 دراين سايت اطلاعات گوناگوني در زمينه رويكردهاي درماني و پيشرفتهاي حاصل در هر يك موجود مي باشد http://www.treatment.org
17 دراين سايت اطلاعاتي راجع به اعتياد،كتب،مقالات و سايت هاي اينترنتي مربوط به برنامه  پيشگيري و درماني براي جوانان در زمينه درمان اعتياد به الكل و مواد در اختيار مي گذارد http://www.aadac.com
18  در اين سايت كه متعلق به كلينيك خانواده درماني اي-زد مي باشد،درباره خانواده درماني و خدمات آن مقالاتي ارايه شده است http://www.azfamilytherapy.com
19 در اين سايت برنامه ها و فعاليت هاي كاربردي در زمينه خانواده درماني به همراه اشاره مختصري به اصول و روش خانواده درماني ارايه مي شود http://www.institute of family therapy .orguk
20 در اين سايت لينك منابع و مراجع مختلف در زمينه گشتالت درماني وجود دارد http://www.gestalt.org
21 در اين سايت اطلاعات جامعي در زمينه تشخيص و درمان پرخوري عصبي و بي اشتهايي عصبي ارايه شده است http://www.something-fishy.org
22 دراين سايت مطالب و منابع،راهنمايي هاي تجربي و كاربردي در زمينه پيشگيري از وقوع خود كشي و راهكارهاي درمان افسردگي و شرايط پيش از خود كشي ارايه شده است http://www.save.org
23 اين سايت منبع كامل در زمينه شناسايي و تشخيص،اطلاعات آماري،درمانها،داروها،علل و علايم وموضوعات مربوط به همراه منابع اضافي درباره افسردگي است http://www.allaboutdepression.com
24 در اين سايت اطلاعاتي درباره علائم،علل و درمان اختلال اضطراب اجتماعي ارايه شده است http://www.degnanco.com
25 در اين سايت موسسه اي كه تعريفي از هراس اجتماعي واضطراب اجتماعي با استفاده از مثال ها و نمونه هاي واقعي ارايه كرده و نيز درمان اين دو اختلال را مورد بحث قرار داده است http://www.socialphobia.org
26 در اين سايت توصيفي از افكار،احساسات،و رفتار  افراد مبتلا به اين اختلال به همراه مقالات،اخبار و رويدادها و برنامه هايي در اين زمينه به طور كامل و مفيدي ارايه شده است http://www.bpdcentral.com
27 دراين سايت اطلاعاتي توصيفي راجع به اينكه زندگي يك فرد اسكيزوفرنيا چگونه مي تواند باشد وجود دارد.علاوه بر اين نمودار،لينك و مطالبي در رابطه با اين بيماري در اين سايت وجود دارد http://www.chovil.com