معرفی سایت های روان شناسی با موضوع هوشیاری
consciousness هوشیاری
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت مقالات بسياري در زمينه هوشياري و ارتباط آن با ساير علوم ميتوان يافت http://www.consc.net/online
2 در اين سايت،لينكهاي مفيدي در مورد هوشياري،محتواي آن وخلاصه هايي از مقالات در مورد هوشياري موجود مي باشد http://imprint.co.uk/jcs.html

 

معرفی سایت روان شناسی با موضوع حافظه
MeMory حافظه
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت شماري از تكنيكهاي بهبود حافظه را به نمايش گذارده است http://www.memory.ura.nl
2 در اين سايت، ميتوان اطلاعاتي درمورد چگونگي كاركرد حافظه و همچنين چگونگي بهبود آن كسب كرد http://www.memory-key.com

 

معرفی سایت های روان شناسی با موضوع زبان
language زبان
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت اطلاعات پژوهش ها و تحقيقات موجود در زمينه اختلالات تكلم و ناگويي وجود دارد http://www.languagedisordersarena.com
2 اين سايت اطلاعات و شواهد محكمي در مورد زبان شناسي عصبي شبكه هاي عصبي دخيل در تكلم،فرآيند يادگيري زبان،قواعد كلي مجاورت و انواع قشرهاي عصبي مورد استفاده در يادگيري زبان در اختيار قرار مي دهد http://www.ruf.rice.edu/ingbrain/nonframe

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی ورزشی
Sport psychology روان شناسی ورزشی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين بخش انجمن روان شناسي آمريكا،مربوط به روان شناسي ورزشي،اطلاعات عضو شدن و اطلاعات روان شناسي ورزشي به عنوان يك حرفه يا شغل مي باشد http://www.psyc.unt.edu/apadiv47
2 اين سايت يك ژورنال آنلاين درباره روان شناسي ورزشي مي باشد http://www.athleticinsight.com
3 اين سايت، مربوط به بازبيني تحقيقات ورزشي مي باشد http://www.sportsci.org
4 اين سايت پهنه گستر ده اي از سايت ها ولينكهاي موجود در روان شناسي ورزشي را در اختيار مي گذارد http://www.psychology.about.com/science/psychology/msub_sport.htm

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی صنعتی
Industrial and organizational psychology روان شناسی صنعتی و سازمانی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت، با بررسي ماهيت افسردگي،چگونگي تاثير آن در شغل،چگونگي شرايط نارضايتي در ايجاد افسردگي وچگونگي حل اين مسئله در كار،اطلاعات مفيدي در اختيار مي گذارد http://www.Rcpsych.ac.uk/info/help/depwpindex.asp/help/depwp/index.asp
2 اين سايت به صورت مفصل تاريخچه روان شناسي  صنعتي و سازماني را كاملا تشريح كرده است http://www.mtsu.edu/pmccarth/io_hist.htm
3 در اين سايت مقالاتي در زمينه ابعاد روان شناختي پذيرش مديران موجود مي باشد http://www.Emeraldinsight.com/jmp.htm
4 منبع خوبي جهت جستجو در اين حوزه روان شناسي مي باشد http://www.Users.ugent.be/flivens/guide.htm

 

معرفی سایت روان شناسی در زمینه روان شناسی فیزیولوژیک
Physiological psychology روان شناسی فیزیولوژیک
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1  ترس، يادگيري رفتار شرطي شده و عصب فيزيولوژيك آميگدال؛خلاصه تحقيقات و لينكهاي مفيد در اين سايت موجود مي باشد http://www.personal.umich.edu/marenlab.html
2 اين سايت اطلاعاتي در مورد مغز و روان شناسي عصبي در اختيار قرار مي دهد http://www.Brainsource.com
3 در اين سايت مي توان منابع موجود در علوم اعصاب و تمامي حوزه هاي مرتبط با اعصاب را كه بر روي پهنه جهاني وب مي باشند جستجو كرد http://www.Neuroguide.com
4 مقاله موجود در اين سايت به چگونگي تاثير الكل بر مغز،نظريه ليپيدها،نظريه پروتئين و انتقال دهند ه هاي عصبي مهم و جدي ، مي پردازد http://www.Dana.org/article/dbk_0298.cfm

 

معرفی سایت های روان شناسی در زمینه خواب و رویاها
sleep and dreams  
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت اطلاعاتي درباره انجمن، لينكهاي ژورنالهاي مرتبط و لينكهاي مقالات آنلاين درمورد روياها را دراختيار قرار مي دهد http://www.Asdreams.org
2 اين سايت منبع مناسبي براي يافتن اطلاعات در مورد روياهاي صادقه و اينكه ما چگونه رويا پردازي مي كنيم مي باشد http://www.Iucidity.com

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی قانونی/جزایی
Forensic psychology روان شناسی قانونی / جزایی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت لينكهايي جهت دست يابي به مقالاتي در زمينه ذهن بزهكاري،علوم حقوقي و روان شناسي افراد در اين حوزه فراهم كرده است http://www.Crimelibrary.com
2 اين سايت پرسش و پاسخ در مورد حافظه هاي كودكان تجاوز شده است http://www.Apa.org/pubinfo/mem.html
3 اين سايت اطلاعات روان شناسي مورد نياز واختصاصي پليس ها و...را در اختيار بازديد كنندگان قرار مي دهد http://www.policepsych.com

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی تکاملی
Evolutionary psychology روان شناسی تکاملی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت عامل و مسبب بيماري افسردگي رااز منظر روان شناسي تكاملي مورد تحليل قرار داده اند http://www.Biology.unm.edu
2  مقالات موجود در اين سايت در مورد زمينه هاي روان شناسي تكاملي مي باشد و لينكهاي مناسبي در رابطه با آن در اختيار مي گذارد http://www.Geocities.com
3 سايت متعلق به يكي از مشهورترين آزمايشات تجربي در حيطه روان شناسي تكاملي مي باشد http://www.philosophersnet.com
4 گروه روان شناسي دانشگاه كاليفرنيا،اين سايت را راه اندازي كرده و ميتوان در آن مقالات و تحقيقات اخير در اين حوزه را يافت http://www.psych.ucsb.edu

 

معرفی سایت ها ی روان شناسی در حوزه روانشناسی رفتاری
Behavioral psychology روان شناسی رفتاری
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت مربوط به واژه نامه اصلاحات كاربردي در علوم رفتاري(روان شناسي رفتاري نگر)مي باشد http://www.web.utk.edu
2 اين سايت مربوط به اطلاعات و داده هايي درباره دانشمندان و روان شناسان معروف تحليل رفتار و شناخت و از آن جمله داروين،رومانس،مورگان،پاولف،و...است http://www.pigeon.psy.tufts.edu
3 اين سايت متعلق به موسسه بي.اف.اسكينر روان شناس رفتارگراي مشهور است http://www.bfskinner.org
4 در اين سايت اطلاعات جامعي در رابطه با راهنمايي در زمينه اداره حساسيت زدايي منظم وجود دارد و مراحل آن به ترتيب ذكر شده است http://www.guidetopsychology.com
5 اين سايت متعلق به انجمن بين المللي رفتار شناسي است كه در آن راجع به اصول و برنامه هاي انجمن مطالب بسياري آورده شده است http://www.2.lafayette.edu
6 اين سايت مربوط به درمان عقلاني رفتاري مي شود و شامل مهارتهاي زندگي براي سلامتي رواني_احساسي مي باشد.مقالات و روش هاي پيشرفته و...بخش هاي مختلف آن را تشكيل مي دهد http://www.dbtselfhelp.com
7 در اين سايت ضمن معرفي كامل و دادن اطلاعاتي درباره روش بيوفيدبك در درمان و تكنيك هاي ان ارايه مي شود http://www.webideas.com
8 سايت بين المللي تاريخچه علوم رفتاري و شناختي واجتماعي مشتمل بر 5بخش مي باشد كه در آن تاريخچه روان شناسي از ارسطو تا روان شناسان قرن 21 را ذكر مي كند http://www.comnet.ca
9 دراين سايت مطالب علمي مفيدي در زمينه رفتار درماني ارايه شده است.علاوه بر اين عناوين مختصري از جديدترين اخبار اين حوزه به همراه مقالات متعدد عرضه شده است http://www.aabt.org

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی تحلیلی و پویایی
psychoanalysis and psychodynamic psychology روان شناسی تحلیلی و پویایی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 در اين سايت پايه و اساس و تجربه روانكاوي سنجيده شده است http://www.narcissistic-abuse.com
2 اين سايت مربوط به كارل گوستاويونگ روانشناس روان تحليل گر ميباشد كه شامل بخشهايي در مورد زندگينامه،ديدگاه ها و...است http://www.carl-jung.net
3 اين سايت مربوط به روان تحليل گري،روان پزشكي و نورولوژي مي باشد كه شامل بخش هاي گوناگوني است http://www.gesher.org
4 اين سايت مربوط به انجمن روانكاوي كودك مي باشد و در آن بخشهاي گفتگو با كودك،با والدين و با معلمان را دارا مي باشد http://www.childanalysis.org
5 اين وبلاگ مربوط به روانكاوي مدرن مي باشدو... http://www.modern psychoanalysis.blogspot.com
6 در اين سايت مجموعه اي از لينك هاي مجلات،كتا بها،وب سايتها،و...مربوط به روان كاوي جهت برنامه هاي رواندرماني تروما داده مي شود http://www.angerl fire.com
7 اين سايت مربوط به درمان،مشاوره و هدايت آدلري و... مي باشد http://www.adlerian center.com
8 اين سايت حاوي مقالات و مطالبي راجع به روان تحليلگري توسط فرويد و به صورت آنلاين مي باشد http://www.psyplexus.com
9 اين سايت مربوط به اطلاعات و بحث هايي پيرامون روان تحليلگري روان شناسي خود از هاينز كوهوت است http://www.self psychology.com
10 اين سايت مربوط به زندگي نامه فرويد،اخبار مربوط به وي و....مي باشد http://www.freudpsa.com
11 اين سايت مربوط به ليستي از مقالات كلاسيك در زمينه پويايي نگري مي باشد http://www.discover_your_mind.co.uk
12 اين سايت،سايت رسمي دكتر اريك برن نخستين روان شناس تحليل تعامل و نويسنده معروف كتاب بازيهاي انسانها است http://www.ericberne.com
13 اين سايت متعلق به مجله روانشناسي ديناميك(پويايي) مي باشد http://www.psicologia_dinamica.com

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی انسان گرا و وجودی
Humanistic and existential psychology روان شناسی انسان گرا و وجودی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت اطلاعات خوبي را براي روانشناسان و مشاوراني كه در حوزه درمان با رويكرد عقلاني هيجاني شاغل هستند فراهم كرده است http://www.ahpp.org
2 اين سايت شامل بخش هاي مختلفي مي شود ونگاه گستر ده اي به نظريه مازلو دارد http://www.nidus.org
3 اين سايت بعنوان سايتي مرجع كه حاوي منابع كاملي از روان شناسي انسان گرا و وجودي مي شود ارايه مي گردد http://www.sonoma.edu
4 دراين سايت از نظريه ها وكارهاي تجربي اريك فروم  شامل تاريخچه و ساير مطالب پيشنهادي مربوط به او را مشاهده مي كنيد http://www.infed.org
5 اين سايت خلاصه اي از زندگي،نظريه ها،اصول و روان شناسي بزرگان روانشناسي خصوصا انسان نگرها آدلر و...را ارايه مي دهد http://www.webspace.ship.edu
6 اين آدرس اطلاعاتي درباره درمان فرد_محور و لينكي به مراجع  ومنابعمربوط ارايه مي كند http://www.allanturner.co.uk

 

معرفی سایت های روان شناسی حوزه روان شناسی کودکان استثنایی
special child psychology روان شناسی کودکان استثنایی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت در زمينه آموزش و تربيت كودكان استثنايي نظير اوتيسم،آسپرگر و مقالات و لينك  سايت هايي موجوداست http://www.ab.education-world.com
2 اين سايت متعلق به انجمن اوتيسم آمريكا مي باشد اطلاعات گسترده اي در زمينه اختلال اوتيسم براي افراد مبتلا،اعضاي خانواده مبتلايان و روان شناسان كودكان استثنايي وجود دارد http://www.autism-society.org
3 در اين سايت درباره اختلالات رفتاري و عاطفي در دانش آموزان و كودكان صحبت شده است و در ضمن مقاله اي به توضيح  و تفسير علل و علايم آن پرداخته شده است http://www.ericdigests.org
4 دراين سايت درباره سندرم داون مقالات پزشكي ومطالب علمي مفيدي ارايه كرده است http://www.ds-health.com

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی شخصیت
personality psychology روان شناسی شخصیت
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت  كه در زمينه شخصيت و روان شناسي شخصيت،سايتي مرجع محسوب مي شود ضمن تعريف و توضيح اين موضوع به بررسي ابعاد مختلف نظير شخصيت وخودآگاه و...مي پردازد http://www.wynja.com
2 دراين سايت درباره انواع شخصيت وبررسي هاي انجام شده درهر كدام درحوزه روان شناسي اطلاعاتي وجود دارد http://www.win.net
3 در اين سايت فايل تحقيقات،ليست منابع،و...وجود دارد http://www.psych.rochester.edu
4 در اين سايت امكان دسترسي به منابع و مرجع هاي نظريه هاي آدلر،اريكسون،فرويد،يونگ،و....وجود دارد http://www.psych.eiu.edu
5 در اين سايت درباره اصول و پايه هاي اختلالات شخصيتي نظيرخوشيفتگي،مرزي و...بازگو مي شود http://www.echo.me.uk
6 در اينجا به صورت حر فه اي به بررسي علل و علايم و توضيحات اختلال شخصيت اسكيزوتايپال پرداخته و براي آن راهكارهاي تشخيصي و درماني مفيدي ارايه نموده است http://www.groups.msn.com
7 اين سايت متعلق به انجمن بين المللي مطالعات اختلالات شخصيت مي باشد و در آن بخشهاي مختلفي نظير رويدادها،اخبار ولينك ساير موسسات مطالعاتي و پژوهشي  وجود دارد http://www.isspd.com
8 اين سايت شامل اطلاعات ومنبع بهداشت روان ذهن مي باشد http://www.brainphysics.com

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی اجتماعی
social psychology روان شناسی اجتماعی
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت لينك و منابع بسيار مفيدي را در زمينه تدريس روان شناسي اجتماعي شامل مطالبي از كنفرانس ها،كتب،و... ارايه شده است http://www.jonathan.muller.faculty.noctrl.edu
2 ضمن معرفي انجمن برنامه كنگره ها و سمينارها،مجلات،و...در اختيار گذاشته مي شود.(انجمن روان شناسي اجتماعي كاربردي اروپا) http://www.eaesp.org
3 در اين سايت مقالات،كتب،نشريات، مربوط به همراه برنامه ها و فعاليت هاي انجمن معرفي مي گردد.(انجمن روان شناسي اجتماعي آمريكا) http://www.asanet.org
4 سايت زندگي نامه آلبرت بندورا،روان شناس اجتماعي مشهور را به همراه فعاليت ها و تحقيقات و نظريه اش ارايه ميدهد http://www.des.emory.edu

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی رشد و روان شناسی کودک
development and child psychology روان شناسی رشد و کودک
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 منبعي براي اطلاعات درباره عوامل تاثير گذاري بر كيفيت زندگي در دوران پيري در اين سايت موجود است http://www.geri.duke.edu
2 آرشيو مجموعه مقالات را مي توانيد در زمينه روان شناسي رشد در اين آدرس بيابيد http://www.cogprints.org
3 اين سايت مربوط به انجمن تحقيقات روان شناسي رشد كودك مي باشد http://www.srcd.org
4 در اين سايت اطلاعاتي مربوط به دوره هاي مختلف رشد انسان نظير كودكي،نوجواني،جواني،بزرگسالي و...وجود دارد http://www.mhhe.com
5 مربوط به روان شناسي رشد خانواده مي باشد http://www.parenting.kaboose.com
6 اين سايت مر بوط به آموزش،مشاوره و روان شناسي  رشد كودكان مي باشد http://www.childdevelopment.org
7 اين سايت بنام انجمن ژان پياژه معروف است،درباره ساختار رشد كودك ورشد دانش انسان مطالب و مقالاتي از پياژه در دسترس قرار دارد http://www.piaget.org

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روانشناسی سلامت
Health psychology روان شناسی سلامت
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1 اين سايت مربوط به اخبار حوزه بهداشت روان و روان شناسي سلامت مي باشد ودر آن تازه ترين اخبار در اين رابطه آورده مي شود http://www.mhnews.org
2  مربوط به يافته ها وتازه هاي روان شناسي سلامت و بهداشت رواني مي باشد http://www.mentalhealth.net
4 انجمن روان شناسي سلامت آمريكا http://www.health-psych.org

 

معرفی سایت های روان شناسی در حوزه روان شناسی و دین
psychology of religion روان شناسی و دین
ردیف توضیحات آدرس اینترنتی
1