کدامیک تقصیر کمتری داشته است؟
فرض کنید که زن و شوهری دریک طرف رودخانه نشسته اند و مرد برای کاری ضروری به شهری که در طرف دیگر رودخانه بود میرود و می گوید که تا کمتر از نیم ساعت بر میگردد. مرد میرود و تا ساعت ها بعد باز نمی گردد. زن که علاقه فراوانی به شوهرش داشت بسیار نگران میشود و فکر میکند ممکن است برای شوهرش مشکلی پیش آمده باشد که به کمک او نیاز داشته باشد برای همین تصمیم می گیرد به دنبال شوهرش برود. ولی برای عبور از رودخانه می بایست سوار قایق شود و هیچ پولی هم ندارد. زن ماجرا را برای صاحب قایق تعریف میکند و هر چقدر گریه و التماس می کند، صاحب قایق راضی نمی شود که بدون پول او را ببرد.زن به مرد پولداری که از آنجا رد میشو د موضوع را می گوید. مرد پولدار میگوید حاضر است پول را به او بدهد ولی به شرطی که زن نیز در قبال آن پول حاضر شود خواسته جنسی او را برآورده کند. زن که خیلی نگران شوهرش بود قبول میکند.زن بعد از این که از رودخانه رد می شود، شوهرش را که بدلیل موجهی نتوانسته بود بیاید و وسیله ای هم برای اطلاع دادن نداشته پیدا میکند و ماجرا را برای شوهرش تعریف میکند. شوهر زن وقتی ماجرا را می شنود بسیار عصبانی می شود و سیلی محکمی به گوش زن می زند و او را ترک می کند....

در این داستان چهار شخصیت وجود داشت. زن، شوهر، صاحب قایق، مرد پولدار؛ که هر کدام شاید به نوعی مقصر این واقعه بوده اند. حالا از نظر شما به ترتیب کدامیک گناهکارتر و کدامیک تقصیر کمتری داشته است؟قبل از پاسخ به این پرسش این نکته رادر نظر داشته باشید که هر کدام از این شخصیت ها تنها یک خطا مرتکب شده اند یعنی مثلا درباره شوهر، او مجبور بوده که به شهر برود و الزاماً باید تنها میرفته یعنی تنها خطای وی برخورد بد او با زن است. (چون این داستان ترجمه است و تفاوت فرهنگی در آن کاملا مشهود است این در نظر آوری بسیار مهم است )

 
شرکت کنندگان در مسابقه
سمیه پ...

قایقران
علی اک...

قایقران
نصیبه ...

مردپولدار
حسین ع...

مردپولدار
سیدمهد...

قایقران
علی نج...

مردپولدار
pari s

قایقران
سمیه ر...

مردپولدار
محسن ن...

قایقران
نجمه ر...

قایقران
nazi dd

مرد
اطلاعات مسابقه
توسط nazi dd
ایجاد شده: 7سال پیش
تعداد شرکت کنندگان: 24 مرتبه
تعداد بازدید از مسابقه: 1292 مرتبه
0