بدیهی ترین اطلاعات یک ایرانی
در این مسابقه اطلاعات عمومی خود را در مورد دانستنی های ایران محک میزنید

 
شرکت کنندگان در مسابقه
اطلاعات مسابقه
ایجاد شده: 1سال پیش
تعداد شرکت کنندگان: 11 مرتبه
تعداد بازدید از مسابقه: 332 مرتبه
0