باغسرا شوکران
ساکن در خراسان رضوی , مشهد

منو...

باغسرا شوکران

عضو شبکه : فعالان اقتصادی ازدواج
بازدید ها: 1593 | امتیازات:1561| جایگاه:3816|نظرات:2

داستان من

منو ها:

منوی شماره یک

جوجه کباب ، پلو سفید، باقالی پلو خورش قیمه دسر متنوع سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 

منوی شماره دو

جوجه کباب ، پلو سفید، باقالی پلو خورش قیمه خوراک مرغ سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 

منوی شماره سه

جوجه کباب ، پلو سفید، کباب کوبیده باقالی پلو خورش قیمه دسر متنوع سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک گل آلاریی سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 

منوی شماره چهار

جوجه کباب ، پلو سفید، باقالی پلو خورش انتخابی شیرین پلو با مرغ پاچین دسر متنوع سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 

منوی شماره پنج

جوجه کباب ، پلو سفید، باقالی پلو خورش فسنجان شیرین پلو با مرغ رولت گوشت دسر متنوع سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 

منوی شماره شش

جوجه کباب ، پلو سفید، باقالی پلو خورش فسنجان رولت گوشت پاچین کباب لقمه خورش قیمه شیرین پلو با مرغ دسر متنوع سالاد ماست نوشابه آب معدنی چایخانه شیرنی 3 مدل میوه سه مدل بستنی یا شیر کاکائو کیک سفره عقد نور افشانی نور پردازی موزیک

 


پست های قبلیفعلا خبر دیگه ای تو باشگاه نیست!!
رسانه های کاربر(20)
آلبوم ها (12)
0