طرح پرتال كشوري زوج ايراني در كارگروه زنان و خانواده استانداري تصويب شد.

طرح پرتال كشوري زوج ايراني در كارگروه زنان و خانواده استانداري تصويب شد.

طرح پرتال كشوري زوج ايراني در كارگروه زنان و خانواده استانداري تصويب شد. جلسه كارگروه زنان و خانواده استانداري خراسان رضوي كه در روز 5 شنبه مورخ 1396/5/26 با حضور جناب حسيني معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري و سركار خانم سلجوقي مدير كل دفتر زنان و خانواده و مدير كل و نمايندگان ساير دستگاه ها برگزار شد.

در اين جلسه مهدي يدالهي مدير پرتال كشوري ازدواج و تعالي خانواده زوج ايراني به بيان اين طرح زير ساختي و لزوم استفاده از اين زير ساخت كشوري براي تحكيم بنيان خانواده در استان پرداخت . سيد جواد حسيني معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار ضمن ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده توسط موسسه خرد مينو مصوب نمودند تا اين طرح در جلسه با حضور شخص ايشان و كارشناسان ساير دستگاه ها براي محقق شدن روند اجرايي بررسي گردد.

 

نظرات (0)
0