پنجمين جلسه فوق العاده كميته ترويج و تسهيل ازدواج جوانان استان خراسان رضوي برگزار شد

پنجمين جلسه فوق العاده كميته ترويج و تسهيل ازدواج جوانان استان خراسان رضوي برگزار شد

پنجمين جلسه فوق العاده كميته ترويج و تسهيل ازدواج جوانان استان خراسان رضوي صبح روز سه شنبه مورخ 1396/5/24 ساعت 9 صبح در دفتر مدير كل فرهنگي استاندار جناب دكتر حسيني برگزار شد. دستور كار اين جلسه بررسي وضعيت ازدواج جوانان استان و تهيه سند چشم انداز ازدواج جوانان استان مي باشد و از حضور كارشناسان و اساتيد و موسسات فعال در اين حوزه دعوت به عمل آمده بود.

در ابتدا جلسه جناب عزيزي كارشناس اداره ورزش و جوانان به ارائه مصوبات جلسه قبلي پرداختند و سپس در مورد بررسي برنامه ششم توسعه و بند هاي آن در خصوص ازدواج پرداختند.

در اين جلسه مهدي يدالهي مدير پرتال كشوري ازدواج و تعالي خانواده زوج ايراني نيز حضور داشتند كه به بيان ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند

 

 

نظرات (0)
0