سومين جلسه تدوين بسته حمايتي ازدواج جوانان استان خراسان برگزار شد

سومين جلسه كارشناسي تدوين بسته حمايتي ازدواج جوانان استان خراسان رضوي با رياست مدير كل فرهنگي و اجتماعي استانداري برگزار شد.

سومين جلسه كارشناسي تدوين بسته حمايتي ازدواج جوانان استان خراسان رضوي با رياست مدير كل فرهنگي و اجتماعي استانداري برگزار شد. اين جلسه راس ياعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1396/05/31 در محل دفتر فرهنگي و اجتماعي استانداري با تلاوت آياتي از قرآن كريم شروع و سپس جناب آقاي عزيزي كارشناس جوانان اداره كل ورزش و جوانان به ارائه گزارش مصوبات جلسات گذشته و چالش هاي پيش روي تدوين اين طرح پرداختند.

در ادامه  مهدي يدالهي مدير پرتال كشوري زوج ايراني به توضيح زير ساخت هاي لازم براي استفاده از ظرفيت حداكثري جامعه در خصوص جريان سازي فرهنگي در زمينه ازدواج پرداخت در طرح جامع زوج ايراني را به سمع و نظر مخاطبان رساند.

در پايان مصوب گرديد طرح جامع كشوري زوج ايراني در ستاد ساماندهي جوانان استان و در حضور استاندار مطرح گردد.

نظرات (0)
0