ستاد عالي فرهنگي خانواده در شهر مشهد تشكيل مي شود

ستاد عالي فرهنگي خانواده در شهر مشهد تشكيل مي شود

ستاد عالي فرهنگي خانواده در شهر مشهد تشكيل مي شود. مهدي يدالهي مدير پرتال كشوري ازدواج و تعالي خانواده زوج ايراني در اولين جلسه كارگروه خانواده مورخه يكشنبه 1396/06/05 ساعت 10:30 در اداره ارشاد مشهد و با حضور موسسات فرهنگي و آموزشي فعال در زمينه خانواده عنوان كرد با توجه به انجام مباحث مرتبط به خانواده توسط اكثر نهادها و دستگاه ها ارشاد به عنوان متولي امور فرهنگي شهر مي بايست اقدام نمايد و در جهت همسو سازي فعاليت هاي فرهنگي در اين خصوص اقدام نمايد . لذا پيشنهاد تشكيل ستاد عالي فرهنگي ازدواج شهر مشهد را ارائه كه توسط حاضرين مصوب شد.

 

وظيفه اين ستاد انجام امور عملياتي در خصوص همسو سازي فعاليت هاي فرهنگي شهر در زمينه ازدواج و تحكيم خانواده در شهر مشهد مي باشد.

نظرات (0)
0