کارگاه آموزشی تکنیکهای فروش

آخرین کارگاه از سلسله کارگاهای فوت کوزه گری

آخرین اکارگاه از سلسله کارگاهای فوت کوزه گری.با معرفی فرصت های ناب شغلی.تکنیکهای فروشندگی و فروش موثراز صفرتاصد.با تاکید بر زبان بدن وروانشناسی فروش.قوانین طلایی فروش وهنر ارایه و سخنرانی با حضور استادمشکانی مدرس نمونه دانشگاه و دوره های ضمن خدمت.مشاور کسب و کارو خالق کتب مدیریتی.

روز یک شنبه عصرساعت5تا8 مکان موسسه خردمینو

نظرات (0)
0