اولین جلسه ساماندهی جوانان طرقبه شاندیز برگزار شد

اولین جلسه ساماندهی جوانان طرقبه و شاندیز برگزار گردید

اولین جلسه ساماندهی جوانان طرقیه و شاندیز برگزار گردید.  در این نشست که با حضور اعضای شورای ساماندهی شهرستان در مورخه 1396/2/14 تشکیل شد مهدی یدالهی به عنوان مشاور جوانان اداره ورزش و جوانان به تبیین چشم انداز ، اهداف و برنامه سال 96 شهرستان در حوزه جوانان پرداخت و سپس اعضا  ظرفیت های خود در حوزه های محتلف آموزشی ، مشاوره ای ، اشتغال و ازدواج را بیان نمودند. این جلسه 7 مصوبه داشت که از مهمترین آنها تشکیل کمیته های تخصصی جوانان در شهرستان بود.

نظرات (0)
0