دعوت به همکاری

باشگاه محلی برای مشارکت های عمومی و پویایی و بروز توان مندی های افراد است از این رو زوج ایرانی ازاعضای علاقمند به فعالیت درباشگاه به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دعوت به همکاری می کند.

 

اعضا می توانند بر اساس رشته تحصیلی یا توانمندی ها و مهارت های فردی  خود در رشته های روانشناسی،روابط عمومی،بازاریابی وتبلیغات،گردشگری،کامپیوتر،ورزشی،فرهنگی،هنری،تدریس خصوصی دروس،گرافیک ، قرآن و تفسیر و   به فعالیت در باشگاه بپردازند  ...

 

نقش های شما در باشگاه می تواند به صورت های زیر باشد:

1- رابطین دانشگاه ها      2- رابطین ادارات       3- رابطین شهرداری ها          4- رابطین خیریه ها        5- رابطین مساجد        6- رابطین صنایع و کارخانجات

 

و نیز می توانید در کارگروه های زیر عضو شوید:

1- کارگروه مذهبی             2- کارگروه خیرین            3- کارگروه ورزشی             4- کارگروه گردشگری             5- کارگروه سلامت     

6- کارگروه آموزشی           7- کارگروه تبلیغات           8- کارگروه رفاهی               9- کارگروه اشتغال                10- کارگروه مسکن

11 - کارگروه نرم افزار      12  - کارگروه گرافیک       

 

 

0