درخواست کمک

در صورتی که احساس می کنید دارای شرایط استفاده از کمک های نقدی و غیر نقدی شبکه خیرین ازدواج هستید می توانید پس از ثبت نام در سایت در قسمت پیشخوان خدمات باشگاه زوج ایرانی فرم درخواست مددجویی را تکمیل نمائید.
این فرم در کارگروه خیرین مطرح و پس از بررسی نتیجه ان به شما اعلام می گردد.