آلبوم:1480 بازدید- مدیا: 927

هنر دلبری

این صوت در زمینه هنر دلبری کردن زن برای همسر خود و نیز وظایف مرد در مقابل وی می باشد که توسط استاد گرانقدر سید مهدی واعظ موسوی ارائه شده است.

بدون عنوان

نظرتان را بنویسید...
0